KONTAKT

ul. Pomorska 26
45-321 Opole

+48 574 128 683
biuro@kreatordiety.pl

Inspektor Danych Osobowych:

Jan Szczepanik

e-mail: iod@kreatordiety.pl

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest MBio Jarosław Chodorowski z siedzibą przy ul. Ciepielowickiej 5, 49-120 w Dąbrowie. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem www.kreatordiety.pl
  2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@kreatordiety.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   a. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1. f RODO);
   b. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO).
  4. Dane będą przetwarzane przez 6 lat od momentu udzielenia odpowiedzi, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
  5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.
  6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.